Dostihy chrtů

Pro nejrychlejší psí plemeno chrtů je vlastní lov, který se v Evropě v původní podobě zachoval již jen ve Španělsku. Zdejší chrtí plemeno Galgo slouží španělským lovcům jen pokud jsou psi dostatečně výkonní, pak se jich bohužel část lovců nemilosrdně zbavuje ☹️. Neziskové organizace jako například Galgos de la Estrela 👏 se tyto psy pokoušejí zachraňovat, a předávají je k adopci do českých rodin.

chrt plemene Galgo – ve Španělsku pomocník lovce

V ostatních zemích Evropy majitelé chrtům dopřávají uspokojení jejich loveckého pudu v podobě sportovních závodů za umělou kořistí (obvykle plastový střapec), a to buď na coursingové (nepravidelná dráha na louce), nebo dostihové dráze (ovál s pískovým či travnatým povrchem).

dostihová dráha pro psy, pískový povrch

V Evropské unii z dostihů chrtů majitelé psů nemají žádné příjmy (jen výdaje) a na dostihy se naštěstí nesmí sázet, proto vše probíhá jen pro radost psů a díky tomu i jejich páníčků. Chrti dostihy milují, a nemohou se dočkat, kdy už konečně poběží. Tito šťastní chrti se na našich gaučích (jinam si obvykle nelehnou) dožívají mnohdy i více než 15 let ❤️.

komerční dostihy chrtů mimo Evropskou unii – s možností sázení na výsledky

Například ve Spojených státech, v Austrálii, Velké Británii a Irsku je sázení na dostihy chrtů povoleno, díky čemuž se v těchto zemích chrt bohužel stal výrobním prostředkem, a část majitelů se k nim takto i chovala ☹️. Před předčasnou smrtí museli tyto chrtí závodníky zachraňovat různé neziskové organizace, jako např. česká Chrti v nouzi 👏. Aktuálně již naštěstí i v těchto zemích povolujících sázení na dostihy chrtů probíhají programy na adopci závodních chrtů, kteří již mají sportovní kariéru za sebou, a jejich předávání z profesionálních stájí do milujících rodin 👍.

whippet – domácí pohodlí u milující rodiny

Konkrétně u nás v Česku je to tak, že závodící chrti nejsou majetkem žádné stáje, ale žijí u nás doma, a z jejich obvykle patnáctiletého života mohou přibližně 4,5 až 6,5 let (poslední 2 roky v kategorii seniorů) aktivně závodit.

Abychom maximálně chránili zdraví svých psů a předcházeli možným úrazům, probíhá před každým dostihem chrtů důkladná zdravotní prohlídka veterinářem, který je dle mezinárodně platných řádů povinně přítomen i po celou dobu dostihů.

veterinární prohlídka na Mistrovství Evropy 2021

Jarek Jesenský